trang chủ tin tức xe Cập nhật danh sách biển số xe ô tô Hà Nội đã được đấu giá từ 15/9

Cập nhật danh sách biển số xe ô tô Hà Nội đã được đấu giá từ 15/9

Danh sách biển số xe ô tô Hà Nội đã được đấu giá từ ngày 15/9/2023.

Danh sách biển số xe ô tô Hà Nội đã được đấu giá

30K - 555.55 giá 14,12 tỉ đồng

30K-567.89 giá 13,075 tỷ đồng

30K-399.99 giá 2,725 tỷ đồng

30K-566.66 giá 1,925 tỷ đồng

30K-599.99 giá 1,79 tỷ đồng

30K-568.68 giá 1,31 tỷ đồng

30K - 579.79 giá 1,14 tỷ đồng

30K-555.88 giá 660 triệu đồng

30K-566.88 giá 640 triệu đồng

30K - 568.99 giá 630 triệu đồng

30K-556.66 giá 615 triệu đồng

30K - 555.88 giá 600 triệu đồng

30K-568.88 giá 535 triệu đồng

30K-589.89 giá 535 triệu đồng

30K - 555.68 giá 500 triệu đồng

30K - 566.99 giá 475 triệu đồng

30K - 558.99 giá 475 triệu đồng

30K-598.89 giá 430 triệu đồng

30K-567.88 giá 415 triệu đồng

30K-555.58 giá 385 triệu đồng

30K-399.39 giá 380 triệu đồng

30K - 569.99 giá 345 triệu đồng

30K-596.69 giá 325 triệu đồng

30K-569.69 giá 320 triệu đồng

30K - 559.88 giá 305 triệu đồng

30K-555.79 giá 275 triệu đồng

30K - 586.88 giá 250 triệu đồng

30K - 525.68 giá 250 triệu đồng

30K-565.68 giá 240 triệu đồng

30K-396.66 giá 225 triệu đồng

30K-568.79 giá 225 triệu đồng

30K-396.66 giá 225 triệu đồng

30K-616.66 giá 220 triệu đồng

30K-616.68 giá 215 triệu đồng

30K-559.55 giá 205 triệu đồng

30K - 568.69 giá 205 triệu đồng

30K - 569.79 giá 200 triệu đồng

30K - 556.89 giá 200 triệu đồng

30K-599.95 giá 195 triệu đồng

30K-595.95 giá 190 triệu đồng

30K - 569.96 giá 160 triệu đồng

30K - 618.18 giá 123 triệu đồng

30K-616.89 giá 130 triệu đồng

30K - 558.89 giá 130 triệu đồng

30K - 582.82 giá 120 triệu đồng

30K-538.38 giá 115 triệu đồng

30K - 551.99 giá 110 triệu đồng

30K - 567.79 giá 105 triệu đồng

30K - 616.79 giá 100 triệu đồng

30K - 552.68 giá 100 triệu đồng

30K - 583.86 giá 95 triệu đồng

30K- 596.88 giá 90 triệu đồng

30K - 583.88 giá 90 triệu đồng

30K - 565.55 giá 90 triệu đồng

30K - 516.89 giá 80 triệu đồng

30K-619.76 giá 65 triệu đồng

30K-525.09 giá 50 triệu đồng

30K-566.11 giá 40 triệu đồng

30K-620.99 giá 40 triệu đồng

(Nguồn: https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/danh-sach-bien-so-xe-o-to-ha-noi-da-duoc-dau-gia-119230926225014241.htm)